Aktuellt

Nytt telefonnummer

DJURÖGA Leg vet Eva Hertil har ändrat telefonnummer

- nytt mobil-nummer är 0725 - 10 27 97 eller 018- 10 27 97

 

 TILLÄGG 2017-01-21 

Jag har nu återupptagit den kliniska verksamheten, men än så länge i begränsad omfattning. 🙂. 

För närvarande hittar du mig på Djurakuten i Stockholm, se under "Länkar"